Garancija najpovoljnije online cijene

Rezervirate li svoj smještaj izravno putem internetskih stranica hotela Marvie ili našega rezervacijskog centra, jamčimo vam najpovoljniju online cijenu.

Nađete li povoljniju online cijenu od one objavljene na našim internetskim stranicama, za isti smještaj, isti tip smještaja, iste datume i istu uslugu, najkasnije 24 sata nakon izvršene rezervacije putem naših internetskih stranica, a nakon provjere ponudit ćemo vam povoljniju cijenu koju ste pronašli umanjenu za dodatnih 7 posto popusta.

Kako biste uputili zahtjev za najpovoljnijom online cijenom, pošaljite nam poruku e-pošte na booking@marviehotel.com.

Uvjeti i odredbe

  1. Cijena se mora odnositi na isti hotel, istu vrstu smještajne jedinice i vrstu kreveta, za isto razdoblje boravka, za istu uslugu, isti broj gostiju i valutu. Garancija se ne odnosi ni na internetske stranice koje nude netransparentne cijene ni za neku od njihovih podružnica ili sličnih internetskih stranica. 
  2. Garancija se također ne odnosi na online rezervacije putem drugih internetskih stranica u kojima se gostu ne navodi i ne potvrđuje ime hotela/objekta tijekom procesa rezerviranja.
  3. Garancija se primjenjuje na konačnu cijenu za ukupno razdoblje boravka, uključujući sve naknade za usluge, poreze ili druge naknade.
  4. Garancija se primjenjuje na ukupnu cijenu punog razdoblja boravka, a ne na cijenu jednog ili nekoliko dana uključenih u to razdoblje boravka.
  5. Garancija se neće primijeniti kada cijene odstupaju za decimalni iznos koji je rezultat zaokruživanja cijena.
  6. Zahtjevi za povratom na osnovi garancije moraju se podnijeti u roku od 24 sata od trenutka objave originalne rezervacije.